0906 69 68 68

Trang chủ

0:00/0:00
Dự án tiêu biểu Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Edenia Resort

Edenia Resort

Vị trí

Cách trung tâm TP. Vũng Tàu 40 phút và nằm rất gần các cụm du lịch nổi tiếng hiện hữu của Bà Rịa – Vũng Tàu như: Long Hải, Hồ Cốc, suối nước nóng Bình Châu

Xem chi tiết

Tuyển dụng

3011-2020
tuyển dụng vị trí

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CUNG ỨNG

chi tiết
3011-2020
tuyển dụng vị trí

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

chi tiết
3011-2020
tuyển dụng vị trí

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

chi tiết
https://www.blueseagroup.com.vn/
https://www.blueseagroup.com.vn/catalog/view/theme/