0906 69 68 68

Trang chủ

0:00/0:00
Dự án tiêu biểu Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Edenia Resort

Edenia Resort

Vị trí

Cách trung tâm TP. Vũng Tàu 40 phút và nằm rất gần các cụm du lịch nổi tiếng hiện hữu của Bà Rịa – Vũng Tàu như: Long Hải, Hồ Cốc, suối nước nóng Bình Châu

Xem chi tiết

Tuyển dụng

3008-2021
tuyển dụng vị trí

QUẢN LÝ KẾT CẤU

chi tiết
3008-2021
tuyển dụng vị trí

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

chi tiết
3008-2021
tuyển dụng vị trí

GIÁM SÁT TRƯỞNG DỰ ÁN

chi tiết
https://www.blueseagroup.com.vn/
https://www.blueseagroup.com.vn/catalog/view/theme/